УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
От 15 до 22 май 2019г. от залез слънце до 10,00ч. на следващия ден/ в зависимост от метеорологичната обстановка/ ще се проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по обектите на железопътната инфраструктура/ гари и спирки/ с продукт за растителна защита /препарат Наса 360 СЛ. Препаратът е разрешен за употреба у нас с удостоверения на БАБХ и заповед на МЗХ. Наса 360 СЛ. не е токсичен за пчелите, карантинен срок 30 дни, доза 4% разтвор. Съгласно графика на Управление на движението на влаковете и гаровата дейност – Пловдив третиране с хербицида ще се проведе на 20 май 2019 г. в районите на гарите Атолово, Стралджа и Зимница.