ЗАПОВЕД ЗА ОГРАНИЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО
Със заповед на кмета на общината с цел опазване на обществения ред и осигуряване на нормална обстановка по време на Традиционния събор за народно творчество „Мараш пее“ на 11 и 12 май 2019г. в Стралджа ще бъде преустановено влизането и паркирането на всички МПС на паркинга зад хотел „Хемус“ за периода от 10 до 12 май 2019 г. включително, където ще бъдат разположени сергиите на всички търговци. Съгласно заповедта настанените търговци ще трябва да спазват разпоредбите на чл.5 ал.2 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на община Стралджа , а именно: „Забранява се на търговски обекти, игрални зали и други стопански обекти, които с дейността си предизвикват шум извън допустимите санитарно-хигиенни норми и се намират на отстояние до 30 м. от жилищни сгради, да извършват дейност след 22 часа.“ Да се спазват санитарно – хигиенните изисквания , като изхвърлянето на отпадъците да се извършва на определените за тази цел места. Контролът по забраната на паркирането на всички МПС на паркинга зад хотел „Хемус“ за периода 10-12 май 2019 г. е възложен на РУ – Стралджа., а контролът и изпълнението на цялостната заповед са възложени на Гроздан Иванов, зам.кмет на общината, съвместно с отдел „ИДОС“.