ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ВОДНИ ИНЦИДЕНТИ
Със своя заповед от 6 април т.г. кметът на общината забранява използването на откритите канали, изкопите, реките, езерата, язовирите и микроязовирите и други водни площи за къпане, плуване, гребане и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел на територията на община Стралджа. Кметовете и кметските наместници по места имат задължението да създадат организация за минимално обезопасяване на общинските водни площи и реките, преминаващи през или край населените места, като поставят лесно забележими знаци, забраняващи къпането и посочване на конкретната опасност. Те са тези, които заедно със специалистите от общината ще упражняват постоянен контрол по изпълнение на заповедта, ще изискват от концесионерите , наемателите или други собственици на водните площи да вземат мерки по обезопасяването им, съгласно изискванията на Наредбата за водноспасителна дейност.