ПРАЗНИК ЗА ДЕЦАТА ОТ ОУ“СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ СТРАЛДЖА
Мило тържество организираха заетите по проект „С отговорност и грижа за децата от община Стралджа от 0-7г. – 2“ за учениците от ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Стралджа по повод 8 април, Международен ден на ромите. След поздравлението на Наташа Трифонова, ръководител на услугите,в присъствието на директора на училището Нели Парушева, последва специално подготвената програма от децата, които под ръководството на г-н Петров, г-жите Борисова, Стоянова, Карамаркова, както и с участието на Нико Иванов-медиатор, показаха какво могат. Имаше песни и стихотворения, имаше танци и настроение. Накрая всички получиха награди за участието и за старанието.