ТОЗИ ПЪТ ЩЕ ГЛАСУВАМ!
ЯТПП представи в Стралджа своя нов европейски проект „Вашият глас за Европа – Your EU Vote”. Одобрен и финансиран от Европейския парламент той има за цел да насърчи и мотивира гражданите активно да участват в предстоящите европейски избори, като им осигури разнопосочна и фактическа информация за процесите, които протичат в ЕС. Проектът популяризира основните постижения и важната роля, която Европейския парламент играе в демократичния процес на Европейския съюз.
Така чрез ЯТПП до Стралджа достигна информационната кампания „Ще гласувам за първи път”, а дискусията „Май 2019 –този път ще гласувам” даде възможност за отговор на важни въпроси свързани с предстоящите европейски избори.