БЛАГОВЕЦ Е!
Грейнали в народните премени, с цветни венчета в косите момите преметоха и почистиха, с усмивки и радост от настъпилата пролет момците прогониха змии и гущери и прескочиха огъня за здраве. Традицията на ден Благовещение е спазена, децата от ДГ“М.Рубенова“ показаха, че са научили с какво да свързваме хубавия народен празник. Хорце тропнаха, попяха от сърце и бяха щедро възнаградени с ръкопляскания. Всички получиха парче от медената питка.
Благовец е, красив и весел празник. На надеждата, на очакването. Пожелаха си посаденото на двора дръвче да расте високо и здраво, да ги радва с цвят и плод.