ДОБРЕ ДОШЛА, ПРОЛЕТ!

Що ми е мило и драго,
че се е пролет пукнала,
сичко излезло на трева,
и стока, море, и мака –
сиви говеда в гората,
врани коньеве в полето,
на хиладници овчици
и на стотини козици.
Сичка е стока весела,
сичко е живо и здраво,
сичко на паша тръгнало.
Орач ми оре в полето
полските равни рудини,
полските цели целини.
Два му волове ангели,
стратурково му ралото,
босилкови му жеглите,
босилек много мирише,
та сичко живо събуди.
Сичките живи животни,
сите по него пойдоха,
сите се Богу молеха:
– Я дай ни, Боже, я дай ни,
тая година най-добра,
на сички здраве и живот,
орачу добър берекет!

В изпълнение на Димка Каравичева всяка дума на тази прекрасна народна песен достигна до всички участници в празника, посветен на Първа пролет от пенсионерски клуб „Дълголетие“. И настроението се повиши, и очакванията за слънчеви, добри дни.
Традицията беше спазена! Преди ръкоплясканията за цветната пролет присъстващите изпратиха Баба Марта. Прекрасното изпълнение на ролята от сладкодумната Йорданка Джабарова впечатли всички. Тя припомни за двамината си братя/януари и февруари/, които й „преотстъпили повече дни, но пък изпили виното и търкулнали бъчвите“, пожела здраве и ползотворен труд на всички, за да се множат благата. И отстъпи мястото си на Пролетта / Мария Митева/, която раздаде цветя на всички, благослови за щедра и здрава година. По-нататък дойде ред на песните, танците и веселбата.