УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВА НА УНИЦЕФ

Една от глобалните цели на новото време „Изкореняване на бедността“ беше тема на занятието в ІІІ б клас на СУ“П.Яворов“. Така за втора поредна година учениците от най-голямото стралджанско училище се включиха в инициативата на УНИЦЕФ „Най-големият урок в света“. С активното участие , с отговорите на поставените въпроси, тематичните рисунки и отправени послания децата посочиха мечтата си за живот в един по-добър, по-справедлив и по-отговорен към планетата свят. Сериозното отношение към темата, готовността да поемат ангажимент за бъдещето на планетата Земя и устойчивото развитие те подкрепиха и със споделени лични истории. Не беше подмината и темата „образование“. Накрая всички се обединиха в отговора на въпроса „Кой е най-големият урок в света?“ „Планетата Земя е наш единствен дом – заявиха учениците.- Ние трябва да познаваме проблемите ѝ и причините за тях. Важно е хората да осъзнаят, че Земята е отговорност на всеки един човек!“