ДЕТЕТО И ВЕЛОСИПЕДЪТ – СИТУАЦИЯ ПО ОКОЛЕН СВЯТ В ДГ“ЗДРАВЕЦ“

В ДГ“Здравец“ Стралджа се проведе открита педагогическа практика с деца от Подготвителна група, 6 г., със старши учител Зоя Вълчева. Темата на ситуацията по околен свят „Детето и велосипедът“ имаше за цел децата да придобият обобщени представи за безопасно поведение на пътя, да усвоят модели за безопасно използване на велосипед и възпитаване на толерантно отношение към участниците в движението. Използвайки мултимедия, дидактични материали и игри учителката въведе интересно и непринудено малките в темата. Тя мотивира децата от позицията на всекидневни участници в движението да споделят натрупан опит: какви са сигналите на светофара, как се пресича уличното платно, кои пътни знаци разпознават, с кои правила за движение се съобразяват, какво е необходимо за безопасността на велосипедиста.