УЧЕНИЦИ ОТ СТРАЛДЖА – В РОЛЯТА НА ЕВРОДЕПУТАТИ
В ролята на евродепутати ще влязат 24 ученици от СУ „П.К.Яворов“ – Стралджа, които са в Страсбург като награда за успешно представяне в Регионалното състезание „Евроскола“. Младежите, водени от учителите Татяна Захариева и Галя Райнова, ще вземат участие в заседания на комисии като разискват и гласуват резолюции заедно с 500 свои връсници от 19 европейски държави. Така те ще бъдат част от многоезичните работни групи, ще се сблъскат с многообразието на етническите и лингвистични особености.
Чрез необикновения урок на този ден се подкрепя европейското гражданско образование и с дължимото уважение към културните и езикови различия между държавите – членки, се допринася за развитието на европейското съзнание.