ОБЩИНА СТРАЛДЖА РАЗПРЕДЕЛЯ КОНФИСКУВАНИ ДЪРВА ЗА ВЪЗРАСТНИ, САМОТНИ И БОЛНИ ХОРА
Повече от 30 кубика дърва за огрев бяха доставени от община Стралджа за възрастни, самотни и болни хора от населените места на общината. Количествата са конфискувани при акции на звената на общинската охрана, РУ – Стралджа и подразделения на жандармерията след незаконна сеч извършвана основно от роми в общински горски фонд. Разпределението на дървесината бе ръководено лично от кмета на общината Атанас Киров, според когото това е част от водената вече четвърта година социална политика на управата, както и е начин да се покаже на нарушителите на закона от ромската част на града, че това мародерство трябва да приключи. Инициативата се превърна в практика за тракийската община и ще продължи и занапред.