ПАРТНЬОРСКИ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ
„Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово“ е проектното предложение, което Община Стралджа ще подаде в партньорство с община Болярово по процедура за безвъзмездна финансова помощ. Давайки съгласието си за кандидатстването ОбС одобри и Партньорското споразумение. Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. Като водещ партньор за община Стралджа са определени 41 потребители и безвъзмездна финансова помощ 126 428 лв. за предоставяне на услугата и 33 333 лв. – за обзавеждане и оборудване в т.ч. транспортно средство, разходи за ДНА и СМР.