„КРАСОТАТА В МОЯ СВЯТ“
Деца и родители участваха в един креативен, интересен и емоционален практикум „Красотата в моя свят“на всеотдайната и изобретателна Нели Тончева Кавалджиева в ДГ“Здравец“ – Стралджа. Взаимодействието с родители допълни , разшири и обогати обучението на малките от група „Слънце“, които трябваше да апликират картички с различни материали. Постигнатото изненада всички – красота, умения, въображение, усет за цветово разнообразие…и радост, която се измерва с детските усмивки. В по – различна обстановка се почувства емоцията дете – родител.
Целта на взаимодействието с родителите е постигната, счита Мима Вълкова, директор на ДГ“Здравец“, която наблюдава урока. Разбиране, подкрепа и споделена отговорност между детската градина и семейството за успешна адаптация и социализация на всяко дете, за подкрепа на личностното развитие и за постигане на стратегическите цели и приоритети на политиката за учене през целия живот.