КНИГА ЗА ЗИМНИЦА В ЛЮБОРОДНОТО ПОЛЕ НА СП.“РОДОЗНАНИЕ/GENEALOGIA“
В бр.3-4/2018г. на сп.“Родознание/ Genealogia“е публикуван отзив за книгата на краеведа Атанас Димов „Краеведски записки, спомени и публикации за с. Зимница“, което е признание за труда на автора и възможност повече хора да научат за книгата.
Луксозното списание се разпространява както у нас така и в чужбина. Гл.редактор е доц. Антоанета Запрянова, председател на Българската генеалогична федерация „Родознание“. Тя е магистър по история, профил архивистика в СУ“Св.Климент Охридски“, с втора специалност философия. Ето как тя представя изданието:
„Статиите в отделните рубрики отразяват както постиженията на българските генеалози, така и чуждестранния опит, обнародват се родословия и на българите, които живеят повече от столетие извън границите на родината. Особено полезни са „Уроците по генеалогия”, статиите на т. нар. помощни исторически науки, които са „погранични” на генеалогията – хералдика, сфрагистика, историческа метрология, историческа хронология и пр. А рубриките „Рецензии, отзиви” и „Преглед” носят информация за новоизлезли книги, посветени на род и роден край, както и дейностите, които се осъществяват от клубовете в София и страната. По-важното е, че всеки, „прекрачил” в любородното поле, е добре дошъл на страниците на „Родознание/Genealogia”.