СТРАЛДЖАНЦИ ПАЗЯТ СПОМЕНА ЗА ЕЛЕНА ТОТЕВА
Ще бъда и вятър, и шепот сред ниви,
С длани ще милвам златния клас.
Ще бъда със всички хора щастлива,
И зиме, и лете ще бъда със вас!
Дирята, която остави Елена Тотева в Стралджа, е достатъчно ярка. Това потвърдиха членовете на пенсионерски клуб „Дълголетие“, които почетоха паметта на поетесата по свой начин. В месеца на нейното рождение те се събраха и в присъствието на семейството й припомниха най-важните моменти от нейния живот, разказваха спомени за изпълнителката на народни песни и поетесата- един от учредителите на пенсионерския клуб. Мило прозвуча словото на Тянка Ташкова за Елена, емоционалния разказ на Георги Александров за интересни моменти от клубния живот с участието на Елена. Мнозина от присъстващите пожелаха да прочетат стихове от книгите й, прозвучаха и нейни любими народни песни като „Бояне ,либе“, „Снощи отидох“, „Елено, моме“ и др. Много приятна беше изненадата поднесена от сина Тодор Тотев, който развълнуван дълбоко от събитието, подари на всички от стихосбирките на своята майка.
„В своите стихове тя ни поднася поучителен урок за човешка доброта, за любов към хората, за тържеството на истината и правдата, на красотата и силата на българското слово, на нашия богат фолклор!“ Тянка Ташкова