ФРЕНСКИ ИНТЕРЕС КЪМ КУКЕРИТЕ НА СТРАЛДЖА
В продължение на три дни младият френски фотограф Рено Морен гостува в Стралджа. Целта на посещението му бяха кукерските маски, начина на изработка и орнаментика, традицията по отбелязване на празника Кукеровден. Гостът, който проявява интерес към българската култура и народни обичаи, пътува из страната срещайки се с хора, които поддържат кукерските традиции и произвеждат кукерски маски. В Стралджа Рено Морен посети Историческия музей, срещна се с представители на кукерската група при НЧ“Стралджа 2016“, проведе интересен разговор с Нели Тончева, председател на читалището. В продължение на темата „кукери“ беше и посещението в Лозенец при майсторката на гугли и капашони Йорданка Минчева. Силно впечатление на госта направи изработката на хлопки от Тодор Стойчев във Воденичане. Като финал на гостуването беше срещата с кукерите на Джинот и участието в кукерския празник на селото.
Фоторепортажът на Рено Морен ще бъде публикуван във френската преса през следващите месеци.