10 години пенсионерски клуб „Изгрев“
ПРАЗНУВАТ ПАЗИТЕЛИТЕ НА ТРАДИЦИИ В ДЖИНОТ
Тези, които съхраняват и разпространяват древния народен обичай „Еньова буля“, които всяка година възстановяват празници като Игнажден, Петльовден, Великден, организират чудесния Празник на традициите в Джинот, предават на децата със завидно усърдие и много любов автентичното народно творчество, пеят вдъхновено народните песни, отбелязват всички празници, майсторски подготвят народните погачи и разнообразни ястия, гостуват със своя програма на различни клубове, печелят награди от фолклорни прояви в общината, областта и страната. Същите, които видях прелестно нагиздени с обици, подарени от тогавашната председателка Николина Филипова, щастливо ентусиазирани в подготовката на поредния фолклорен празник. Това са пазителите на традициите в Джинот – жените от пенсионерски клуб „Изгрев“ , които преди десет години сформираха своя колектив и доказаха, че това е мястото където ще бъдат полезни, ще работят и ще се забавляват, ще възпитават и обучават младите на родолюбие.
Днес този прекрасен колектив празнува своята десет годишнина. Традиционно с песни и танци, с богата народна трапеза, с наздравици и щедри пожелания. Съвместно с читалището клубът се наложи като основен участник във всяко културно събитие както в селото така и в общинския център. Основното в работата остава любовта към всичко родно и желанието да бъдат полезни.