В ХОД Е ПОДГОТОВКАТА НА ОБЩИНСКИ КУКЕРСКИ ПРАЗНИК – СТРАЛДЖА

ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ
гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-65
e-mail:straldjainf@yahoo.com

С Т А Т У Т

на общински кукерски празник – „Стралджа’2019”

Общинският кукерски празник „Стралджа ’ 2019“ ще се проведе на 24.02.2019 г. /неделя/, от 9.45 ч. Той има за цел да покаже фолклорните традиции, свързани със зимните и пролетните български празници на кукерските игри и да съдейства за тяхното съхранение.
Общинският кукерски празник „Стралджа ’2019” има конкурсен характер.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРАЗНИКА

Организатор на Общинският кукерски празник е Община Стралджа. Тя изготвя програмата на празника и реда за явяване на групите в рекламното и състезателно дефиле по предварително подадени заявки за участие. Общинският кукерски празник ще се проведе на 24.02.2019г. /неделя/, от 9.45 ч. при следната

ПРОГРАМА

9.45 часа – сборен пункт – площада пред сградата на НЧ „Просвета 1892” гр. Стралджа
10.00 часа – Рекламно дефиле на всички групи до площад „Демокрация”.
10.30 часа – площад „Демокрация”
Тържествено откриване на празника.
10.45 часа – Състезателно дефиле на групите.

Кукерските групи ще бъдат оценявани от компетентно жури.

Заявки за участие се приемат до 15.02.2019г. на адрес:
гр. Стралджа
Общинска администрация
ул. „Хемус” № 12

Допълнителна информация можете да получите на телефони: 04761/64-67 и
04761/64-68
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРАЗНИКА

В Общинският кукерски празник могат да участват групи от цялата страна. Те могат да бъдат кукерски, сурвакарски и карнавални.

Групите се разделят в две категории:

І категория / детски / – групи с участници до 14 години
ІІ категория – групи с участници над 14 години

В състезателното дефиле всяка група изпълнява цял обичай или част от него в рамките до 10 минути.

Всички групи задължително участват в рекламно дефиле от читалището в гр. Стралджа до площад „Демокрация”.

Допустимият максимален брой на участниците в състезателното дефиле от всяка група е до 30. Пътните разходи са за сметка на групите или на институциите, които представляват. Организаторите осигуряват закуски за участниците.

НАГРАДИ

Наградния фонд на празника е 1200 лв. Ще бъдат присъдени – Специална награда, Наградата на Кмета на Общината, по три първи, втори и трети награди – в двете възрастови групи.

Всички групи ще получат специален диплом за участие в Общински кукерски празник – „Стралджа ’ 2019”.

/Молим бъдете точни на сборния пункт при откриването на празника/

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

ОБЩИНСКИ КУКЕРСКИ ПРАЗНИК – „СТРАЛДЖА’2019”

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Име на групата :……………………………………………………………………………….

Представител на ……………………………………………………………………………..

Ръководител :…………………………………………………………………………………..
/ трите имена и ЕГН/

Възрастова група ……………………………………………

Адрес: ……………………………………………………………………………………………..

Телефон / факс / :……………………………………………………………………………..

E-mail : …………………………………………………………………………………………….

Брой на участниците ………………………………………………………………………

Групата ще се представи с …………………………………………………. …..

……………………………………………………………………………………………………….

КРАТКА АНОТАЦИЯ ЗА ГРУПАТА – изпратете със заявката

Дата: …………………….. Подпис: …………………..