ГЕРОЮ СКЪП!

Навършиха се 144 години от рождението на великия поет и революционер Пейо Яворов. Гордост за всеки българин заради поетичните шедьоври, които ни остави, заради бурната революционна дейност, заради онази топла обич към сънародниците, заради пламенната любов… Яворов – гордост и за всеки, свързан с град Стралджа защото една година той живя, диша, работи в Стралджа, среща се и разговаря с хората, изучава психологията им и изля това в едни от най-прекрасните си стихове. Каквото и да кажем днес за поетичния гений малко ще е, каквото и да направим, недостатъчно ще е. Кметът на общината Атанас Киров и Гроздан Иванов, зам. кмет изразиха всеобщото ни уважение , признателност, почит с поднасяне на венец пред скромния паметник. И с минутка мълчание.

Поклон пред твореца и героя!

ЕПИТАФИЯ

Не тръгна той да търси громка слава

ни в кървав бой, ни в улична разправа;

а там, де злото разбойствува в тъмата,

една любов оръжие занесе –

и дето култ е векове лъжата,

на истина хоругвата понесе.

 

Под кръстно зло плещи се не превиха,

ни сили в път, в трънлив път измениха,

в гранит-гърди не кипна нивга злоба,

за свой, за враг той имаше усмивка…

И тъй докрай, и тъй дотук, до гроба.

Герою скъп, най-лика ти почивка!