ДА ПРОЧЕТЕМ НОВИЯ БРОЙ НА В.“СТРАЛДЖАНСКИ ВЕСТИ“

Излезе от печат новия, 4-ти брой на в.“Стралджански вести“. От него ще научите каква е строителната програма на общината за 2021г., какъв проект изпълнява СУ“П.Яворов“ и как ще промени той училището, как млади хора от Маленово се самоорганизираха и изградиха спортно игрище, Ще ви срещнем с една амбициозна , смела и всеотдайна жена посветила се на добротворство в името и за щастието на децата, Ще ви запознаем със сладкото изкуство на невероятната Йолина. „С Родината в сърцето“ – от Германия идва разказът на Траяна за българското училище. Гости на броя този път са представители на читалището в Джинот. В рубриката „Не са забравени“ ще ви разкажем за една многостранно развита личност, краеведа на Зимница Атанас Димов. И още интересни вести от града и общината. Красива е последната страница със снимките на лазарки от Стралджа и общината.