СТРАЛДЖА ОТДАДЕ ПОЧИТ НА СВОЯ ОСВОБОДИТЕЛ
11 ноември 1830г. е рождената дата на Панайот Хитов. Героят, който освобождава Стралджа от турско робство. В знак на почит и уважение пред паметната плоча на великия българин в местността „Мараш“ цветя поставиха Иван Митев, председател на ОбС, Гроздан Иванов, зам.кмет, Живка Йорданова , нач.отдел „Хуманитарни дейности“. „ Наш дълг е да изразим своето и на съгражданите ни преклонение пред делото на легендарния войвода – освободител на Стралджа от османско робство!“, подчерта г-н Иванов споделяйки идеята на общинското ръководство през следващата година да се съгради паметник на Панайот Хитов в Стралджа.
„Верен син на българския народ, горещ родолюбец, Панайот Хитов израства от смел хайдутин и стихиен бунтар срещу изедниците до съзнателен революционер, до един от видните ръководители на българското националноосвободително революционно движение. Неговата любов към народа и отечеството, безстрашието и мъжеството му в борбата срещу чуждите поробители, които народът възпял и обезсмъртил в много песни, неговата скромност и честност, всеотдайност и безкористие в борбата го правят пример за поколенията. Затова споменът за личността и делото на този заслужил и бележит възрожденски деец, легендарен народен закрилник и борец против чуждата тирания ще се запази завинаги в паметта на признателното българско потомство“.
ПОКЛОН, ОСВОБОДИТЕЛЮ!