НОВА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В СТРАЛДЖА
Ново комбинирано игрище за хандбал и футбол ще се изгражда на стадиона в Стралджа. Първата копка бе направена днес от Иван Иванов, за кмет на общината и Васимир Радулов, представител на фирмата-изпълнител.
„Изграждането на новото спортно игрище за хандбал и футбол е първи етап, след който ще последва втори – строителство на игрище за тенис и волейбол. Така ще се затвори един цикъл за осигуряване възможност за спортуване както за деца и младежи така и за по-възрастните, които обичат популярните, атрактивни игри и ще осмислят свободното си време.“ каза при откриването на строителните работи г-н Иванов добавяйки благодарност към екипа подготвил проекта, към консултантите и с пожелание за качествена и в срок работа на изпълнителите. Той подчерта, че изграждането на новата спортна площадка е поредното изпълнено обещание на общинската управа.
Комбинираното спортно игрище за хандбал и футбол ще бъде с размери 22,0 на 40,0 м., предвидена е настилка от многофункционална изкуствена трева, положена на бетонна основа. Ограждането на игрището ще е от полиестерна мрежа. По проекта ще се доставят и монтират 4 бр. фотоволтаични лампи.

Проектът“ Изграждане на комбинирано спортно игрище за футбол и хандбал на територията на гр.Стралджа“, който ще се изпълнява от „София констръкшън системс къмпани“ ЕООД гр.София, е финансиран от ПРСР и е на обща стойност 117 336 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение на площадката е 92 дни. Строителният надзор ще се осъществява от „Айди строй“ ООД гр.София./Галерия/