ПРЕДСТОЯЩО
На 21 октомври т.г. от 11,00ч. в имота на стадион Стралджа – откриване на строителна площадка по изпълнение на проект „Изграждане на комбинирано спортно игрище за футбол и хандбал на територията на гр.Стралджа“.