ОБЩИНА СТРАЛДЖА ЩЕ ПОДДЪРЖА САМОСТОЯТЕЛНО ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА“
Със закупуването на два чисто нови специализирани автомобили община Стралджа слага началото за обособяване на самостоятелно звено „Чистота“, което ще има за задача сметосъбиране, извозване на отпадъците и поддържане на чистотата в Стралджа и по селата. Така не само ще бъдат осигурени нови работни места, но и ще бъдат икономисани не малко средства от излишни договори с външни фирми. До момента на година общината плащаше за този вид дейност, по договор, средно по 230 000 лв. Сега те ще бъдат видимо намалени, ще се осигурят икономии за закупуване на нови съдове за смет, качеството на услугата ще се повиши, контрола ще бъде далеч по-ефективен.
Общинското ръководство планира за следващата година да се увеличи честотата по сметосъбирането като в Стралджа в шест от месеците почистването ще е 3 пъти месечно, в останалите шест – по 2 пъти месечно. По селата вместо през 20 дни услугата ще се извършва 2 пъти месечно. Въпреки увеличената честота финансовите разходи ще бъдат намалени с около 70 000 лв. за година.
Автомобилите, които са на обща стойност 371 736 лв., вече са на гараж в общината.