ПРЕДСТОИ ПРОМЯНА В РАЗПИСАНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ
Със свое писмо до кмета на общината „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, Поделение за пътнически превози – Пловдив информира, че от 15 декември т.г. влиза в сила ново разписание на влаковете с период на действие до 12 декември 2020г. „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД има разработен проект на разписанията на влаковете за цитирания период и подробна информация може да намерите на официалния сайт на дружеството. При възникнали въпроси и необходимост от допълнителна информация може да се свържете с инж. Веска Костала – експерт, Маркетинг и обслужване в Пътнически център Бургас, тел. 0882 05 06 39.