КАК СТРАЛДЖА ЩЕ ОТБЕЛЕЖИ 24 МАЙ ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
Тържествено, с поклон към братята Кирил и Методий, с признателност към делото на възрожденци, просветители, културни и читалищни дейци от миналото и от днес Стралджа ще отбележи 24 май. За пореден път ще прозвучи вълнуващо и гордо „Върви, народе възродени!“
Организаторите на празника от общината са готови с празничната програма, в която ще вземат участие деца от учебните заведения. Ще покажат талантите си, ще изпеят най-хубавите песни в прослава на първоучителите, на българската азбука, ще рецитират и ще танцуват.
Както всяка година специални награди ще получат изявени педагози , културни дейци, ученици.
При хубаво време концерта ще се проведе от 10,00 ч. на пл.“Демокрация“, но ако вали дъжд – в салона на читалището.
Спазвайки традицията Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост ще бъде отбелязан подобаващо и във всяко село на общината.