ЗА ВАШАТА СИГУРНОСТ
Във връзка с предстоящите Великденски празници от ОДМВР – Ямбол са планирани и се изпълняват множество мерки за осигуряване на добър обществен ред и безопасност на движението. Извършени са охранителни проверки на православните храмове на територия на област Ямбол и са проведени срещи с отговорниците на обектите. Уточнен е начина за своевременното обмен на информация при възникване на различни ситуации, при констатирани нарушения на обществения ред или престъпни деяния на територията на храмовете. Създадена е организация за охрана на инициативите и организираните мероприятия за отбелязване на празниците, както и многобройните богослужения. Ще се осъществява засилен контрол, регулиране и насочване на автомобилните потоци и при паркирането в районите на различните мероприятия и масово посещавани църковни храмове.
Преди, по време и след почивните дни традиционно се наблюдава увеличение интензивността на движението по основните и второстепенни пътища в цялата страна. Предвид на това, с цел ограничаване предпоставките за пътни инциденти и улесняване пропускателната способност по пътищата на територията обслужвана от ОДМВР – Ямбол е изготвен план, създадена е организация за осигуряване на активно присъствие за регулиране, подпомагане и контрол на движението от полицейски служители на натоварените и конфликтни участъци.
Очаква се интензивността на движението да бъде най-висока в следобедните часове на 25 април за времето от 14:00ч. до 20:00ч., на 26 април от 10:00ч. до 18:00ч. и на 29 април за времето от 14:00ч. до 20:00ч.
За периода са планирани и ще се ще се проведат специализирани операции по различни направления на дейност.
В хода на полицейските операции по безопасност на движението служителите, приоритетно ще подпомагат и регулират на движението и ще се акцентира върху контрола на водачите с рисково поведение /неправилно изпреварване, неправилни маневри, отнемане на предимство/, както и на водачите с опасно и демонстративно управление без необходимата дистанция, които извършват рискови маневри, изпреварване или преминаване от една лента в друга, създавайки непосредствена опасност за останалите участници в движението. Засилен ще е контролът и по отношение спазването на скоростните режими, управлението на МПС след употреба на алкохол и от неправоспособни водачи. Спрямо нарушителите ще се прилагат съответните законови административно-наказателни мерки.
Желаем на всички граждани спокойни празнични дни. Ако все пак нещо помрачи Вашето настроение, знайте, че на тел.112 и в районните управления на МВР и РС “ПБЗН” денонощно дежурят служители, готови да Ви помогнат.