ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Национална агенция за приходите /НАП/ започва информационна кампания към всички земеделски производители , относно уведомяването за задължения за подаване на годишна данъчна декларация/ГДД/ по чл.50 от Закона за данъци върху доходите на физическите лица за финансовата 2018г. на лицата получили субсидии от Държавен фонд „Земеделие“/ДФЗ/ или са допуснали неточности в данъчните документи.
Земеделските стопани декларират доходите си от 2018г. до края на април.Задължението се отнася до всички земеделски стопани – регистрирани или нерегистрирани като земеделски производители. В декларациите, освен доходите от производството и продажбата на земеделска продукция, се обявяват и субсидиите, получени от ДФЗ.
Екипът на НАП уведомява, че вече можете да проверите точния размер на изплатените ви суми през 2018г. от ДФЗ. Електронната справка по ЕГН е достъпна в интернет. Не забравяйте, че освен субсидиите , получени от ДФЗ, в декларациите трябва да включите всички други облагаеми доходи, вкл.тези от продадената селскостопанска продукция.
Ако вече сте подали декларация, но сте пропуснали да посочите част от получените суми, можете да подадете коригираща декларация до 30 април т.г.
За допълнителна информация звънете на 0700 18 700 или в офиса на НАП по постоянния ви адрес.