ДА ОПАЗИМ ПЧЕЛИТЕ!
ППК“Начало 93″ съобщава, че ще извърши растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от 6 до 11 април 2019г. в часовете от 6,00 до 8,00ч. и от 18,00 до 22,00ч. Площите с рапица ще се третират срещу рапичен цветояд, стъблен рапичен хоботник с Нуриле М. Пръскането ще се извърши в местностите: Мерата Г.Александрово/35/ – 163 дка, Кондака/75/ – 404 дка, Атоловски герен/295/ – 387 дка, Бургаски път -10 дка, Сарая – 4 дка, Мерата ябълките запад /741/ – 300 дка, Мерата Рибника/40/ – 353 дка, Мерата пред оранжерията/40/ – 40 дка. Да се вземат мерки за опазване на пчелите!