ПОДГОТОВКА ЗА БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ
Над 500 книги получи като дарение НЧ“Стралджа 2016“. Сред тях има особено интересни заглавия на българска и чуждестранна проза, поезия, детска литература. И това е първата вноска за библиотечния фонд, който читалището започва да формира. Всички книги ще бъдат описани и заведени под номер след което – подредени на стилажи и готови за избор от читателите. Според Нели Тончева, председател на читалището, събирателската дейност ще осигури още попълнения. При нея вече пристигат съобщения от граждани, които желаят да подпомогнат новата библиотека. В изпълнение на новия календарен план читалището започва организирането на литературни срещи. Очаква се първият гостуващ творец да бъде талантливия журналист и писател със стралджански корен Веселина Седларска.