ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ
С наказателно постановление №Н-27/14.03.2019г. кметът на общината Атанас Киров налага наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на Исус Янков Христов от гр.Стралджа за нарушение на чл.25 ал.1 т.13 от Наредба №1 на общината за това, че на 15.02.2019г. около 13,30ч. в м.“Поясите“ край Воденичане извършва сеч на дървета.
Издадено е наказателно постановление № Н-21/14.03.2019г. за ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на Ангел Донков Илиев от Стралджа за нарушение на чл.25 ал.1 т.13 от Наредба № 1 на общината за това, че на 02.02.2019г. около 18,15ч. в Стралджа на ул. „Младост“ Ангел Илиев сече дървесни видове и клоните им без разрешение.