ОБУЧЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЦИ ОТ ОБЩИНСКИ СПАСИТЕЛЕН ОТРЯД
По Методика, утвърдена от Главна дирекция „Противопожарна безопасност и защита на населението“ /ПБЗН/ в Община Стралджа днес започна обучение на участниците в общински спасителен доброволчески отряд. Лектори от Областната дирекция на ПБЗН в продължение на няколко дни ще изнесат лекции след което ще последват и практически занятия, свързани със защита при бедствия: гасене на пожари, работа в усложнени зимни условия, промишлени отрови и др. Темите ще завършат с тест и издаване на удостоверение за работа като спасител.
Общинският спасителен доброволчески отряд, в който участват само млади хора, физически и психически здрави, ще работи под управлението на кмета на общината при овладяване на бедствени ситуации в комбинация с други служби и организации имащи отношение за защита на гражданите. Съгласно Наредбата за тези формирования всички обучени ще имат специална защитна екипировка, за да отговарят на изискванията при участие в овладяване на пожари и др.бедствия.