АТЕЛИЕ ПО ПСИХО-СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА В СУ“П.ЯВОРОВ“

Доброволците от Български младежки Червен кръст стартираха Ателие по психо-социална подкрепа в СУ „П. Яворов“ Стралджа. Учениците имаха възможност да се запознаят с темите-Емоции, Стрес и Взаимоотношения. В зависимост от спецификата на материала, доброволците представиха различни теми, чрез активното участие на учениците в дискусии, казуси и ролеви игри. В края на ателието се прави обобщение от доброволците на БМЧК, а участниците в него дават своята обратна връзка, чрез използване на различни интерактивни методи.
Представените теми са съобразени с възрастовите особености на участниците в ателието и са свързани с приятелския кръг на младежите, себепредставянето им и мястото им сред другите хора, общуването с родителите, любовта и др.