Публично обсъждане на бюджет 2019
СЕРИОЗНИ ЦЕЛИ, ИЗПЪЛНИМИ ЗАДАЧИ, АМБИЦИИ, КОИТО РАДВАТ
Като балансиран и изпълним определи бюджет 2019 зам.кметът Иван Иванов, който даде ход на общественото му обсъждане в Стралджа. Пред общински съветници, кметове и км.наместници, представители на НПО, ръководители на учебни, социални и здравни заведения, граждани най-важният финансов документ представи Радка Русева, нач. отдел „Финанси“.
Тази година община Стралджа ще работи с бюджет от 12 653 090 лв., който се формира от финанси за държавни дейности – 7 541 906 лв. и за местни дейности 5 111 184 лв. Мая Димова, нач. отдел ИДОС направи основният анализ по приходите от общинската собственост и тяхното разпределение. Информацията за местните приходи обогати Валентина Рибарова, нач отдел „Местни данъци и такси“. С видим интерес присъстващите посрещнаха представянето на капиталовата програма. Петя Ангелова, нач. отдел ТСУ, акцентува върху обектите , които предстои да бъдат ремонтирани със средства по капиталовата програма с предвидени разходи за общо 1 088 725 лв. Част от бюджета е изпълнението на проекти финансирани от външни източници на обща стойност 16 317 759 лв. Капиталовата програма включва и обектите финансирани от Стратегия за ВОМР на МИГ Стралджа за 946 960 лв.