РАЗПРЕДЕЛЕНА Е СУБСИДИЯТА ЗА ЧИТАЛИЩАТА
През новата 2019г. за читалищата в община Стралджа ще бъдат разпределени 303 680 лв. държавна субсидия при общ брой численост 32 щатни бройки. Решението бе взето на заседание на комисията за разпределение на държавната субсидия в която участват представители на всички читалища в община Стралджа. Както подчерта Недялка Димитрова, началник отдел „Хуманитарни дейности” и председател на комисията, разпределението е направено на база на Вътрешни правила, утвърдени от кмета на общината и съгласно Механизма за разпределение на средствата, разработен от комисията чрез точкова система за изпълнени показатели и дейност. Следят се библиотечно и информационно обслужване, художествена самодейност и народно творчество, стопанска дейност и поддържане на материалната база. По този начин нито едно от читалищата не може да остане пренебрегнато, а разпределението на средствата е справедливо, балансирано и аргументирано, подчерта г-жа Димитрова. След анализа по точкуването стана ясно, че в читалищата на Иречеково, Недялско, Маленово и Чарда има намаление с по половин щатна бройка, които се насочват към читалищата в селата Зимница, Джинот, Воденичане и Първенец с доказано повишена активност през годината. След активно обсъждане проектът бе утвърден. Най-много средства – по 42 705 лв., ще получат НЧ“Възраждане 1926“Зимница и НЧ“Просвета 1892“ Стралджа. Те ще имат щат 4,5 бр. Новото НЧ“Стралджа 2016“ ги догонва с 37 960 лв. субсидия и 4 щатни бройки. Четири читалища – тези във Воденичане, Лозенец, Първенец и Джинот ще изпълняват своята дейност със субсидия от по 18 980 лв. и утвърдени по 2 щатни бройки. По 14 235 лв. получават читалищата във Войника, Тамарино и Иречеково, в Чарда ще работят с осигурените 9 490 лв., а останалите по-малки читалища ще се побират в отпуснатите по 4 745 лв.
Заседанието продължи с обсъждане и приемане на Годишна програма за развитието на читалищната дейност в общината за 2019 г. и Културен календар. Същите документи ще бъдат предложени на вниманието на общинските съветници по време на януарското заседание за утвърждаване. Представителите на читалищата тази година бяха изненадани и от предложението на общинското ръководство за разпределение на 4200 лв. допълнителни средства за транспорт.