ПОКЛОН ,БУДИТЕЛИ НАРОДНИ!
За родолюбието, за просветителството, за високия народен дух, за добротворството, за любознанието, за вдъхновението, за мъдростта и духовността!
Помним!Ще помним! Ще бъдем будни! Ще пазим българското!
Честит празник!