ПРАЗНИК В РАБОТНИЯ ДЕН
12октомври – Ден на българската община, празник на работещите в общинска администрация. Ден в който поздравленията са за тези, които имат отговорността да работят в името и за благото на гражданите. Да ги посрещат ведри, усмихнати и готови да решат всеки проблем, да дадат консултация, да посъветват, да насочат, да издадат документи…Тези, които в рамките на 8 часовия работен ден не се уморяват да обслужват компетентно, с внимание, с търпение всеки , който е потърсил помощта им. Понякога им благодарим, друг път просто ги подминаваме безразлично или пък ги критикуваме. Те намират начин да бъдат максимално любезни, да успокоят, да предложат решение на всеки проблем. Браво! Работете все така всеотдайно. И оценката никога няма да закъснее.

12 октомври е избран за празник на работещите в общинската администрация през 1998 г. от делегатите на Общото събрание на Национално сдружение на общините в Р България. С това се поставя началото на една традиция в историята на българските общини, която да бъде своеобразен мост между минало, настояще и бъдеще на местното самоуправление у нас.