Предпразнично

Тържествено заседание на ОбС Стралджа  ще се проведе на 8 ноември от 9,00ч. в залата на пенсионерски клуб. Председателят инж.Иван Митев свиква съветниците на 40-то извънредно заседание   на  основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 43, ал.3 от Правилника за организацията
и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
 
 Съгласно проекта за дневен ред кметът на общината Атанас Киров ще произнесе приветствие по повод 8 ноември, Архангеловден, Празник на Стралджа, след което предстои връчване на награди  съгласно Наредба № 9 за символиката и отличията на общината.