100 години от рождението на Вълкана Стоянова

НАГРАДИ ЗА НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛИТЕ СЕ НА 12-Я КОНКУРС-НАДПЯВАНЕ В СТРАЛДЖА

Журито с председател акад. Крум Георгиев и членове Дарина Славчева, Георги Пенев, Стоян Варналиев, Нели Тончева Кавалджиева отличи и следните изпълнители, според Статута / по протокола/

  1. ЛЮБИТЕЛИ

 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

първо място: Дария Стефанова Тенева –Школа за народно пеене „Славейче” при НЧ „Христо Ботев 1897” гр. Сливен                                                                                                              

                                                                                                               

       ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

първо място: Ванеса Александрова Кючукова – при НЧ „Зора 1945”

гр. Ямбол

                                                                                                              

 

                          Танислава Йорданова Маркова – при НЧ „Отец Паисий 1870” гр. Омуртаг

  

                                                                                                           

второ място: Християна Димитрова Пенева – гр. Бургас

                                                                                                           

                       Димана Йорданова Демирева – Школа за народно пеене „Славейче” при НЧ „Христо Ботев 1897” гр. Сливен 

                                                                                                            

 

трето място: Дария Иванова Вълева – при НЧ „Зора 1945” гр. Ямбол

                                                                                                        

 

                       Иванина Миленова Колева – Школа за народно пеене „Славейче” при НЧ „Христо Ботев 1897” гр. Сливен

                                                                                                           

 

поощрителна награда: Деница Красимирова Кенова – Школа за народно пеене „Славейче” при НЧ „Христо Ботев 1897” гр. Сливен

                                                                                                            

 

                                                                                          

 

 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

второ място: Цветозара Стоянова Колева – гр. Ямбол

                                                                                                             

 

трето място: Александр Димитров Петков – гр. Шумен

                                                                                                             

                      

 

            ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

второ място: Радка Василева и Денка Василева – ПК „Недялко Царев”

гр. Ямбол

                                                                                                              

 

трето място: Стайка Динева Атанасова – гр. Стралджа

                                                                                                             

                       Иванка Колева Петрова – гр. Варна

                                                                                                             

 

поощрителна награда: Радина Иванова Атанасова – при НЧ Пробуда 1997” с. Маленово

                                                                                                            

 

                                                                                        

 

 

  1. ПРОФЕСИОНАЛСТИ

 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

второ място: Никол Николаева Николова – НУИ „Добри Христов”

                       гр. Варна

                                                                                                              

                                                                                            

 

 

  • ФОЛКЛОРНИ ГРУПИ

 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

първо място: ДПГ  при СУ „П.К. Яворов” гр. Стралджа

                                                                                                           

                        ВГ „Славейче” – Школа за народно пеене „Славейче” при 

НЧ „Христо Ботев 1897” гр. Сливен 

                                                                                                           

                                                                                             

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

първо място: ВГ за народно пеене при НЧ „Отец Паисий 1870” гр. Омуртаг

 

 

 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

първо място: ПГ при НЧ „Проф. Асен Златаров 1927” – с. Каменец

                                                                                                          

 

второ място: ФГ „Латинка” при НЧ „Възраждане 1928” – с. Войника

                                                                                                            

                       ПГ „Карапчанка” при НЧ „Просвета 1920” – с. Маломир

                                                                                                            

трето място: ФПГ „Изгрев” при НЧ „Изгрев 1958” – с. Джинот

                                                                                                            

                       ПГ „Здравец” при НЧ „Просвета 1928” – с. Воденичане

                                                                                                            

 

поощрителна награда: ПГ „Теменуга” при ПК „Дълголетие” – гр. Стралджа

                                                                                                                                                    

поощрителна награда: Група за автентичен фолклор при  НЧ

„Христо Ботев 1922” – с. Поляна

                                                                                                               

  поощрителна награда: ПК „Сребърни Коси” при НЧ „Д. Керанов” –

с. Стара река