К Л А С И Р А Н Е Т О

На народния събор „Мараш пее“ Стралджа 2022

 

На един чудесен ден се радваха жители и гости на Стралджа. Народният събор „Мараш пее“ за пореден път доказа, че стралджанци пазят и обичат традициите си, че са майстори танцьори, оркестранти , певци. На сцената отново се сменяха различни танцови състави от близо и далеч. И това, което направи впечатление, че преобладават детските и младежки, като доказателство, че българското народно танцово и песенно творчество ще пребъде. Журито с председател акад.Крум Георгиев и членове хореографите Стойчо Тончев, Мая Тодорова, Мария Градешлиева, директор на НУФИ-Котел, Георги Пенев, дългогодишен преподавател в същото училище разпределиха наградите осигурени от общината така:

Първа група

1място 4 б клас при СУ“П.Яворов“ Стралджа

2място – ДЮТС“Яница“ при Център за подкрепа на личностно развитие – Елхово

2 място ДТК“Здравец“ при НЧ“Слънце1928“ с.Гавраилово

3място –

ДТС гр.Лозница

ДТС“Хорце“ с.Джинот

ТА“Радика“ Ямбол

СТС“Пламъче“ с.Чубра

Втора група

Първо място – ДТК“Здравец“ с.Гавраилово

Второ място – СМТС“Луди млади“ с.Чубра

Трето място – ДЮТС“Яница“ Елхово

Трета група

Първа награда – ТФ“Велико Сяров“ с.Селиминово

Втора награда – ТК“Престиж“- Сливен

Трета награда – Танцова група „Божур“ с.Чарда

 

Специалната награда на събора – за ФА“Въжички“

Наградата на кмета – ФТК“Тракийска китка“ с.Гавраилово, с.Селиминово

Наградата на името на хореографа Тончо Тончев – ТА“Златен клас“ Зимница