ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс: 64-65

e-mail: obshtina@straldzha.bg

 

 

 

С Т А Т У Т

на

Дванадесети конкурс – надпяване „С песните на Вълкана Стоянова”

14 май 2022г. гр. Стралджа

 

        Конкурсът – надпяване се организира от община Стралджа.

          Целите на конкурса са:

 • отдаване на заслужена почит и признателност към голямата народна певица Вълкана Стоянова / родена в с. Люлин, общ. Стралджа/;
 • съхраняване и популяризиране на уникалното и песенно наследство;
 • предоставяне възможност за изява на изпълнители от цялата страна, откриване и стимулиране на млади дарования в областта на певческото изкуство.

 

 

ПРОГРАМА НА КОНКУРСА:

          Ден: 14 май 2022г.

          Час: 10.00 часа – Откриване и прослушване на участниците

          Място на провеждане: Читалище „Просвета 1892”- гр. Стралджа

          Час: 20.00 часа-Гала концерт с участието на носителите на голямата награда и лауреатите на XII конкурс – надпяване

          Място на провеждане: Открита сцена на площад „Демокрация”

         

 

РЕГЛАМЕНТ:

 

          Конкурсът – надпяване „С песните на Вълкана Стоянова”, се провежда периодично. В неговото „ДВАНАДЕСЕТО” поредно издание, могат да участват индивидуални изпълнители и фолклорни групи, които изпълняват народни песни от репертоара на Вълкана Стоянова, разпределени в следните раздели и възрастови групи:

 

Раздел „А” – „Любители”

 

          Първа възрастова група – до 7 години

 

          Втора възрастова група – от 7 до 14 години

 

          Трета възрастова група – от 14 до 18 години

 

          Четвърта възрастова група – над 18 години

 

 

Раздел „Б” – „Професионалисти”, представители на НМУ и ВУ

 

          Първа възрастова група – от 14 до 18 години

 

          Втора възрастова група – над 18 години

 

Раздел „В” – фолклорни групи

 

          Първа възрастова група – от 7 до 14 години

 

          Втора възрастова група – от 14 до 18 години

 

          Трета възрастова група – над 18 години

 

          Всички участници в рамките на 6 минути трябва да изпълнят две песни – бавна и хороводна, едната от тях задължително от репертоара на Вълкана Стоянова. С оглед целите на конкурса за предпочитане е и двете песни да са от репертоара на певицата. Изпълнителите могат да бъдат без и със съпровод /от 1 до 4 инструмента/.

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

 

 1. Като основен критерий за оценяване ще е максималното доближаване до оригиналността на песните.
 2. Отлично владеене стила на Вълкана Стоянова
 3. По преценка на журито, то може да поиска от изпълнителя трета песен – акапелно.
 4. Костюм, артистичност и сценично присъствие.
 5. Журито има право да прекъсва изпълнението при неспазване на регламента или клаузи на Статута.
 6. Журито оценява и награждава най – добре представилите се.
 7. Класирането на журито не подлежи на обжалване.
 8. Организаторите на конкурса не носят отговорност за решението на журито.

 

          Всеки участник изпраща заявка за участие по приложения образец. Срокът за подаването им е 30 април 2022г. След тази дата се преустановява записването за Конкурса. Редът за явяване на участниците в Конкурса се определя въз основа на заявките изпратени на посочения адрес.

 

Заявките се изпращат на адрес:

8680 – гр. Стралджа

бул. Хемус №12

Отдел „ХД”

За XII Конкурс – надпяване „С песните на Вълкана Стоянова”

 

          Всички разходи са за сметка на участниците или на институциите, които представят.

 

 

ЖУРИ  И  КЛАСИРАНЕ

 

          Жури от специалисти – музиковеди, етнолози, фолклористи и др., прослушва и оценява изпълнителите. Те ще бъдат класирани по раздели и възрастови групи. Решението на журито е окончателно.

 

НАГРАДИ

Журито ще присъди:

 

 • Първа, Втора, Трета и поощрителна награда в разделите и възрастовите групи.
 • Голямата награда на Конкурса „С песните на Вълкана Стоянова”.
 • Всички участници получават Грамота за участие.

 

НАГРАДЕН ФОНД – 2 000 лв.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

      Всички участници в конкурса трябва да предоставят на организаторите и удостоверение за  разкрита при дадена банка сметка,  предвид това, че паричните награди на победителите ще се превеждат само по банков път.

 

 

          Носители на голямата награда от предишни конкурси „С песните на Вълкана Стоянова” не участват в класирането.

 

За справки и допълнителна информация:

04761  /  64 – 67; 64 – 68

 

 

 

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А Я В К А

за участие в дванадесети  конкурс – надпяване

„С песните на Вълкана Стоянова”

 

 

От…………………………………………………………………………………

/трите имена на участника/групата – навършени години/

 

Представител на ……………………………………………………………….

/наименование на институцията, ако има такава/

 

 

Адрес: гр./с. …………………….…..…, ул. ……………………………………

бл. ……., вх. …….., ап. ………, телефон: ……………………………………

/адресът на участника или институцията, която представя/

 

 

Кандидатът ще се яви в:

                               Раздел А – „Любители”               –   €

                               Раздел Б – „Професионалисти”  –   €

                               Раздел В – „Фолклорни групи”  –   €

 

Репертоар:

 1. ………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………….

 

Желая да ми бъде осигурен съпровод:          Да €           Не –  €

 

 

Предоставям на организаторите копие от удостоверение за  разкрита в банка сметка, съгласно изискванията.

 

Декларирам, че съм съгласен/а с условията на конкурса.

 

 

 

 

 

Дата:…….…………2022г.                                 Заявител: ………………………

                                                                                       /подпис/