Честит празник!

Учителю, бъди неуморим, бъди все тъй отдаден на професията си, на децата на България! Сътворявай добро бъдеще! Образовай, възпитавай, създавай личности, откривай таланти! Бъди надежда! Бъди светлина!