ЗАПОЧНА РЕМОНТ НА УЛИЦИ

С постановление на Министерски съвет на община Стралджа са отпуснати 600 хил лева. С тези целеви средства общината започна ремонт на две улици в Каменец, една в Недялско, една във Воденичане , три в Стралджа и две в Зимница.