В Джинот

ЖЕНИ ОРГАНИЗИРАХА ПРАЗНИКА ТРИФОН ЗАРЕЗАН

Калинка Иванова, Митка Петрова, Пламена Гицова, Мария Желева – това са организаторите на Трифоновден в Джинот. Облечени в народни носии, закичили свежа китка зад ухото, налели пенливо домашно вино в менчето , те поканиха мъжете да празнуват. Наметнали тежки ямурлуци любителите на хубавото джинотско вино достойно се представиха в стриктно изпълнение на ритуала по зарязването . В лозето на Слав Славов ножиците заиграха и благословии заваляха – да е плодородна годината, да са здрави и силни лозарите, да се множи майсторлъка на винарите! Всичко дозирано с наздравици и тежки мезета, с веселба, която продължи в селото.