ВАЖНО ЗА ПЧЕЛАРИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ!

В брой 101/27.11.2020г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба № 13 от 2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. С нея се регламентира нов начин за уведомяване на пчеларите за предстоящи третирания с препарати за растителна защита на земеделските култури, чрез нарочно създадената Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности /ЕПОРД/, поддържана от Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/. В тази връзка всички пчелари и земеделски производители, обработващи площи със земеделски култури, трябва да направят регистрация в платформата до 31 януари 2021г. В срок до 28 февруари т.г. в случай на третиране на земеделски площи, уведомяването ще се извършва по досегашния ред и чрез ЕПОРД.
От 1 март 2021г. уведомяването ще се осъществява само чрез ЕПОРД.
На сайта на Българската агенция по храните е публикуван линк за достъп до Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности.