ЗА ВАЛЕЖИТЕ

Първата половина на месец януари ни донесе трикратен месечен размер на януарските валежи. При месечна норма от 38 литра, до сега за януари в Стралджа имаме 112 литра/кв.м, като само в рамките на периода 8-12 януари падналите валежи достигнаха 102л./кв.м. Всичко това се случва и след значителните валежни количества през месец декември, тогава за нашият град бяха отбелязани 97 литра/кв.м. За периода 8 декември – 12 януари падналите валежи в Стралджа достигнаха значителни стойности – 209 литра/кв.м.
Да припомним обаче, че това се случва след рекордно сухата 2020г., за цялата изминала година в Стралджа имаме 417 литра/кв.м., при годишна норма от 550 литра, ако изключим валежният декември, за периода януари – ноември 2020г., валежите за тези 11 месеца са едва 320 литра.
Тази тенденция за неравномерно разпределение на валежите, редуващите се дълги периоди на суша и такива с обилни валежи стават все по-утвърждаваща се закономерност на променящият се съвременен климат.