ОТЧЕТ НА БЧК
Червенокръстците от Стралджа проведоха своето отчетно събрание. Гости на форума бяха инж. Митко Филипов, директор на секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол и специалистите Добриела Праматарова и Гергана Георгиева, специалисти.
Преди началото на деловата част Иван Иванов, председател на Общинския съвет на БЧК – Стралджа, отправи приветствие към делегатите и гостите по повод отбелязания наскоро Световен ден на доброволеца – 5 декември, като специални благодарности бяха отправени към партньорите на БЧК за оказаното съдействие и подкрепа в изпълнението на множеството инициативи през годините.
В съответствие с дневния ред на събранието, делегатите приеха отчет за дейността на организацията през 2019г., отчет на Общинската контролна комисия и план за работа през 2020г.
По време на разискванията се чуха добри думи за свършената работа през годината, обсъдени бяха детайлно заложените в плана за работа през следващата година инициативи, както и възможностите за разширяване обхвата на дейност на организацията.