УВАЖАЕМИ ПЕДАГОЗИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ,

Приемаме Първи ноември като един пресветъл знак в календара, вечен и недокоснат от превратностите на времето. Денят на народните будители винаги посрещаме с чистота на мислите и духа, с тръпка на сърцето и любов към родното. За да направим поредния поклон пред духовния подвиг на нашите предци.
А те са толкова много! И всеки по свой начин сторил добро на България и българите, подарил ни сила, надежда и вяра, закалил волята ни, помогнал да държим гордо вдигнати главите си. Винаги ще помним сътвореното свято дело на просвещението и културата. Винаги с признателност ще повтаряме имената на Отец Паисий, монахът, който в най-тъмните години на робството пръв ни посочи необходимостта от национално самочувствие, Софроний Врачански, Неофит Рилски, Неофит Бозвели със силните думи за любов и грижа към съдбата на народа български, Петър Берон, който с осъзната гордост заяви:“Аз не считам за свое Отечество само Котел, но и цяла България…“, Константин Фотинов, създател на българския периодичен печат, Георги Сава Раковски, идеолог на борбата за национална независимост, духовни български първенци като огнения Ботев, невероятния Гео Милев, безкрайно талантливия Вапцаров… все личности, с които би се гордяла всяка страна. Но те са наши, български! А без тях не би имало България!
Знаем, че списъкът може да продължава дълго. Точно толкова колкото са достойните българи, останали живи до днес в народната памет.
Радостни и горди сме , че можем да споменем с почит и уважение и имената на наши, стралджански народни будители със свой принос за просвещението и духовността ни. Между тях са свещеници, учители, културни дейци, автори на книги…все хора, които ни дават своя личен пример и повишават самочувствието ни. Този наш списък на будителите се допълва с имената и на всички педагози и представители на културната общност, които днес се трудят всеотдайно, продължават делото на предците, разпръскват духовна светлина, правят ни силни и горди, че живеем в един град с богато минало, с ярко настояще и, надяваме се, с гордо бъдеще.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С БЛАГОДАРНОСТ И ПОКЛОН ЗА ТРУДА ВИ!
И С ПОЖЕЛАНИЕ ДА ПРЕБЪДЕ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!