48-МО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС – СТРАЛДЖА
На 27 септември 2019г. от 10,00ч. в Клуб на пенсионера – Стралджа ще се проведе 48-то заседание на ОбС – Стралджа. Иван Иванов, за кмет на община Стралджа, ще внесе докладна записка относно компенсирани промени между показатели на капиталови разходи между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със Закона за държавния бюджет 2019г., обекти, финансирани със собствени средства и компенсирани промени в разходите за местни дейности.
Живко Ангелов, председател на ОбС , ще внесе предложение за избор на временно изпълняващи длъжността кмет на община и кметове на кметства в община Стралджа.