СПОРНА И УСПЕШНА ДА Е НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА И ЗА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА!
И пак е есен. И пак е първи учебен ден. Малки и големи, устремили се към храма на знанието, участваха в празничния първи учебен ден в основните училища на община Стралджа.
Стихове и песни за знанието, за първоучителите звучаха в ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Стралджа, в ОУ“Хр.Ботев“ Войника и ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Зимница. Всеки от учителите получи цветя и признателност за труда. Развълнувани, плахи и любопитни за първи път прекрачиха прага на училището първокласниците, за които събитието ще остане съкровен спомен.
За учениците, учителите и родителите бяха поздравленията на директорите, на гостите от общината. Очакванията отново са за една успешна, спорна и добра учебна година , през която да изпъкнат нови таланти, да се обогатят колекциите от награди и отличия в учението и в спорта, да се организират родолюбиви прояви, които утвърждават традиции, да се реализират нови идеи, които събуждат любопитство, вдъхновяват и предизвикват учениците.
В ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ – Стралджа, учениците тази година приближават 450 . Полудневните групи са увеличени от три на четири, още 17 са останалите паралелки от първи до 7 клас. За всички деца са осигурени максимално добри условия за обучение, възпитание, спортуване. Броят на първокласниците е 44. Както това училище така и останалите, са напълно обезпечени с необходимите кадри – с баланс на опитни, професионално подготвени и млади, мотивирани да работят и да се доказват.
В защитеното ОУ“Хр.Ботев“ Войника“ по традиция учителският колектив доказа, че със собствени сили и енергия може така да подготви училището, че то да изглежда привлекателно за учениците. И да ги мотивира всеки ден да тръгват за учебните занятия с интерес и готовност. Общият брой на учениците е малко над 50. За пътуващите от съседните села е осигурен транспорт. Тенденцията за изпращане на децата да учат в по-големите градове и демографската криза като цяло налагат утвърждаването и на слети паралелки , но опита на учителите е достатъчен, за да се оказва необходимото внимание на всички при равни условия. Училището в Зимница запазва броя на учениците си , всички в самостоятелни паралелки.

Здравей, родно училище! Нека новата учебна година донесе радост и успехи на всички! /Галерия/